اجرای حکم اعدام سە شهروند کرد در ایلام

12:29 - 18 April 2019

 

هەنگاو: حکم اعدام سە شهروند کرد در زندان مرکزی ایلام بە اجرا در آمد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز پنج شنبە (٢٩ فروردین ٩٨ / ١٨ آوریل ٢٠١٩)، حکم اعدام سە شهروند کرد در زندان مرکزی ایلام بە اجرا در آمد.

این سە شهروند بە اتهام قتل عمد بازداشت و از سوی دستگاه قضایی ایران بە اعدام محکوم شدە بودند.

تا زمان تنظیم این خبر هویت این سە شهروند برای هەنگاو احراز نشدە است.

با استناد بە آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو طی سال ٢٠١٨ میلادی حکم اعدام ٧٠ شهروند کرد در ایران بە اجرا در آمدە است کە معادل ٢٦٪ کل اعدامی های سال ٢٠١٨ در ایران بودە است.