اعدام دو زندانی در زندان مرکزی کرمانشاه

11:29 - 8 May 2019

 

هەنگاو: دو زندانی اهل کرمانشاه کە بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بودند، در زندان مرکزی این شهر اعدام شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو و بە نقل از سازمان حقوق بشر ایران، روز شنبە (٧ اردی بهشت ٩٨ / ٢٧ آوریل ٢٠١٩)، حکم اعدام دو شهروند کرد در زندان دیزل آباد کرمانشاه بە اجرا در آمدە است.

هویت این دو شهروند ”شایان ابراهیمی“ ٢١ سالە و ”نورالە زنگنەوندی“ ٣٨ سالە اعلام شدە است کە هر دو بە اتهام قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بودند.