اعدام شهروند ٦٠ سالە در زندان مرکزی ارومیە

12:56 - 31 December 2018

 

هەنگاو: در آخرین روز سال ٢٠١٨ میلادی، حکم اعدام یک شهروند در زندان مرکزی ارومیە  بە اجرا در آمد.

بر پایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد امروز دوشنبە (١١ دی ٩٧ / ٣١ دسامبر ٢٠١٨)، حکم اعدام یک شهروند ٦٠ سالە اهل میاندوآب در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد.

هویت این شهروند ٦٠ سالە ”زمان رضایی“ اعلام شدە است کە بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود.

پیشتر هەنگاو در گزارشی هویت ٦٩ شهروند کُرد را کە در سال ٢٠١٨ اعدام شدە بودند منتشر نمودە بود.