اعدام ١٩ شهروند کرد طی شش ماه نخست سال ٢٠١٩

00:10 - 3 July 2019

 

هەنگاو: از ابتدای سال جاری میلادی دست کم ١٩ شهروند کرد در زندان های ایران اعدام شدەاند کە بیش از ١٧٪ کل اعدامی های ایران در این بازە زمانی می باشد.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠١٩ میلادی تا پایان ماه ژوئن (٦ ماه) دست کم ١٩ شهروند کرد در زندانهای ایران اعدام شدەاند کە همگی بە اتهام قتل عمد بە قصاص محکوم شدە بودند.

از مجموع افرادی کە اعدام شدەاند ٥ نفر اهل استان آذربایجان غربی (ارومیە)، ٥ نفر اهل استان ایلام، ٤ نفر اهل استان کرمانشاه (کرماشان) ، ٣ نفر اهل استان کردستان (سنە) و ٢ نفر نیز از کردهای خراسان بودەاند.

بر طبق آماری کە سازمان حقوق بشر ایران منتشر نمودە است، طی شش ماه گذشتە جمعا ١١٠ شهروند در ایران اعدام شدەاند و با مقایستە آمار این دو سازمان ، ١٧.٢٪ کل افرادی کە طی شش ماه گذشتە در ایران اعدام شدەاند، شهروند کرد بودەاند.