اعدام یک شهروند اهل بیجار در زندان زنجان

15:26 - 31 May 2019

 

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند اهل بیجار ماه گذشتە بە طور مخفیانە اجرا شدە است.

بە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو و بە نقل از سازمان حقوق بشر ایران، روز سەشنبە (١٠ اردیبهشت ٩٨ / ٣٠ آبریل ٢٠١٩)، حکم اعدام یک شهروند اهل بیجار از توابع استان کردستان در زندان مرکزی زنجان اجرا شدە است.

هویت این شهروند ٣١ سالە ”سید صمد عنایتی“ اعلام شدە کە از سال ١٣٩٣ بە اتهام قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.

با گذشت یک ماه از اعدام مخفیانە این شھروند، خبر اعدام وی در رسانەهای رسمی اعلام نشدە است.