اعدام یک شهروند اهل قروە در زنجان

11:35 - 7 March 2019

 

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند کرد اهل شهرستان قروە در زندان مرکزی زنجا بە اجرا در آمد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز یک شنبە (١٢ اسفند ٩٧ / ٣ مارس ٢٠١٩)، حکم اعدام یک شهروند اهل قروە با هویت ”نورالدین سلامی“ در زندان مرکزی زنجان بە اجرا در آمدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، نورالدین سلامی ٥ سال پیش یک شهروند اهل زنجان را بە قتل رساندە و از آن زمان بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.

نورالدین سلامی وی برای زندگی بە زنجان رفتە و شاطر نانوا بودە، کە پس از قتل صاحب یک بنگاه دار املاک با هویت ”ح . ن“ بازداشت شدە است.