اعدام یک شهروند کرد در قزوین

12:06 - 3 March 2019

 

هەنگاو: سە هفتە پیش و هم زمان با چهلمین سالروز  پیروزی انقلاب ملیتهای ایران، حکم اعدام یک زندانی کرد در قزوین بە اجرا در آمدە است.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە (٢٢ بهمن  ٩٧ / ١١ فوریە ٢٠١٩)، حکم اعدام یک شهروند کرد اهل روستای ”طرزیلوی“ ارومیە در زندان چوبین درە قزوین بە اجرا در آمدە است.

هویت احراز شدە این شهروند کرد ”علی شکوری“  ٢٥ سالە می باشد کە بە اتهام قتل عمد اعدام شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، علی شکوری ٤ سال پیش بە اتهام قتل عمد بازداش و از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اعدام محکوم شدە است.

وی از ٤ سال پیش در زندان جوبین درە قزوین محبوس بودە و خبر اعدام وی تاکنون رسانەای نشدە است.