ایران راه پیکر پس از ٥ روز آزاد شد

13:41 - 20 May 2019

 

هەنگاو: یک زن جوان اهل مریوان کە هفتە گذشتە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە بود، از زندان آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە (٢٨ اردیبهشت ٩٨ / ١٨ می ٢٠١٩)، ایران راه پیکر شهروند ٣٣ سالە اهل مریوان پس از پنج روز حبس در بازداشتگاه ادارە اطلاعات سنندج از زندان آزاد شد.

ایران راه پیکر روز سەشنبە (٢٤ اردیبهشت ٩٨ / ١٤ می ٢٠١٩)، در حین بازگشت از اقلیم کوردستان توسط نیروهای ادارە اطلاعات مریوان بازداشت شدە بود.