بازداشت سە شهروند کرد در مریوان

11:37 - 19 May 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە سە شهروند کرد در مریوان از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه جمعە (٢٧ اردیبهشت ٩٨ / ١٧ می ٢٠١٩)، یک شهروند اهل روستای ”نی از توابع مریوان“ نا هویت ”دلیر فتاح زادە“ فرزند مصطفی از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدە و کماکان در بازداشت بە سر می برد.

از سوی دیگر، روز شنبە (٢٨ اردیبهشت / ١٨ می)، یک شهروند ٢٦ سالە اهل دهستان زریوار با هویت ”نادر عبداللە زادە“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، آقای عبداللە زادە بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە است.

هم زمان یک دانشجوی اهل مریوان با هویت ”کژوان آزادیان“ بازداشت شدە و هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد.