بازداشت و بی‌خبری از سرنوشت سە شهروند اهل مریوان

بازداشت و بی‌خبری از سرنوشت سە شهروند اهل مریوان

10:17 - 11 October 2020

 

هەنگاو: سە شهروند اهل یکی از روستاهای مریوان هفتە گذشتە از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و سرنوشتشان نامعلوم می‌باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، هفتە گذشتە نیروهای ادارە اطلاعات مریوان سە شهروند اهل روستای ”درگاه شیخان“ را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

خبرنگار هەنگاو در مریوان اعلام کرد کە، نیروهای ادارە اطلاعات یک شهروند با هویت ”حامد دادستان“ ٥٤ سالە را بە همراه فرزند ١٩ سالەاش با هویت ”محمدعلی دادستان“ بازداشت کردەاند. هم‌زمان یک شهروند یگر نیز با هویت ”حمدی دبستانی“ ٤٢ سالە از سوی این نیروها بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این سە شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شدەاند و در حین بازداشت نیروهای امنیتی آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادە و با کشدن گونی بر روی سر، آنها را بە مکان نامعلومی بردەاند.

با گذشت یک هفتە از بازداشت این سە شهروند، علی‌رغم پیگیری‌های مستمر خانوادەهایشان هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نمی‌باشد.