بازداشت پژوهشگر کرد و شهروند ایرانی _ بریتانیای در تهران

19:16 - 13 August 2019

 

هەنگاو: کامیل احمدی از نویسندگان و پژوهشگران کرد کە هم زمان شهروند ایرانی _ بریتانیایی نیز می باشد، از سوی نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود واقع در تهران بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢٠ مرداد ٩٨ (١١ آگوست ٢٠١٩)، کامیل احمدی، نویسندە و پژوهشگر کرد از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر تهران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

شفیق رحمانی، همسر این پژوهشگر با انتشار پستی در صفحە اینستاگرامی خود ضمن تایید این خبر نوشتە است کە ”در پیگیری‌های امروزمان مشخص شد شعبه یک دادسرای امنیت اوین قرار بازداشت یک ماهه کامیل را صادر کرده است. هیچ اطلاعی بابت دلیل بازداشت و اتهام کامیل به ما داده نشده است“.

کامیل احمدی اهل نقدە و شهروند ایرانی _ بریتانیایی می باشد کە در زمینەهای اجتماعی از جملە ”ختنە زنان“، ”کودک همسری“ و... پژوهشهایی را انجام دادە است.

این پژوهشگر کرد توانست جایزە سالانە سازمان IKWRO را برای سال ٢٠١٧ بە دست آورد. جایزە IKWRO هر ساله به پژوهشگران و نويسندگان و فعالين حوزه خشونتهاى ناموسى اهدا می‌شود .

کامیل احمدی سال گذشته به دلیل پژوهش‌ها و فعالیت‌هايش در حوزه آسیب‌های اجتماعی با تاکید بر «جنسيت»، «کودکان» و «اقلیت‌ها» برنده جایزه‌ جایزه ادبيات و علوم انسانى بنياد جهانى صلح در دانشگاه جورج واشنگتن شده بود.