بازداشت یک دانشجو در مریوان

23:13 - 18 May 2019

 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات مریوان یک دانشجو را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە (٢٨ اردیبهشت ٩٨ / ١٨ می ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات مریوان یک دانشجوی کرد را با هویت ”کژوان آزادیان“ بازداشت کردەاند.

خبرنگار هەنگاو در مریوان اعلام کرد کە کژوان اهل روستای ”یگنیجە“ و دانشجوی  دانشگاه پیام نور مریوان بودە است.

کژوان آزادیان از فعالین زیست محیطی مریوان نیز بودە و پس از بازداشت بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.