بازداشت یک زن در سنندج

00:07 - 27 May 2019

 

هەنگاو: یک زن اهل سنندج یک روز پس از بازداشت همسرش توسط نیروهای ادارە اطلاعات، بازداشت شدە است.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە (٢ خرداد ٩٨ / ٢٣ می ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج در روستای گاودرە بە منزل صلاح ساعدی هجوم بردە و همسر وی را با هویت ”هاوژین سرمستی“ ٢٠ سالە بازداشت کردەاند.

صلاح همسر هاوژین روز پیشتر همراه با دو نفر دیگر بە نام های حیدر ساعدی و داوود احمدی از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە بوند.

هاوژین روز یکشنبە (٥ خرداد / ٢٦ می) با قرار وثیقە از بازداشتگاه ادارە اطلاعات آزاد شدە است.

تا زمان تنظیم این خبر، هیچ خبری از سرنوشت همسر هاوژین و محل نگهداری وی و دو نفر دیگر  در دست نمی باشد.