بیش از ٢٥٪ اعدامیان سال ٢٠١٨ ایران شهروند کرد بودەاند

14:05 - 26 February 2019

 

هەنگاو: با استناد بە آمار منتشر شدە از سوی دو سازمان حقوق بشری هەنگاو و سازمان حقوق بشری ایران، طی سال ٢٠١٨ دست کم ٢٧٣ شهروند در ایران اعدام شدەاند کە ٧٠ تن از آنها  شهروند کرد بودەاند.

با استناد بە گزارشی کە سازمان حقوق بشر ایران منتشر کردە است، طی سال ٢٠١٨ میلادی دست کم ٢٧٣ نفر در ایران اعدام شدەاند کە نسبت بە سال گذشتە با کاهش ٤٨٪ روبرو بودە است.

پیشتر و اواخر سال ٢٠١٨، سازمان حقوق بشری هەنگاو نیز از اعدام ٦٩ شهروند کرد خبر دادە بود کە یک روز پس از انتشار این گزارش و اعدام یک شهروند دیگر، شمار شهروندان کردی کە در سال ٢٠١٨ اعدام شدەاند بە ٧٠ تن رسید.

با در نظر گرفتن آمار منتشر شدە از سوی این دو سازمان ٢٥.٥٪ کل اعدامی های سال ٢٠١٨ ایران شهروندان کرد بودەاند.

همچنین ، طی سال ٢٠١٨  در کل ایران ٥ زن اعدام شدەاند کە ٣ تن از آنها کرد بودەاند.