توپباران ارتفاعات جوانرود پس از کشتە شدن دو عضو سپاه پاسداران

18:34 - 10 July 2019

 

هەنگاو: پس از درگیری بامداد امروز در اطراف جوانرود، نیروهای سپاه پاسداران ارتفاعات این شهرستان را بە توپ بستند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، نیروهای سپاه پاسداران روز چهارشنبە (١٩ تیر ٩٨ / ٢٠ ژوئیە ٢٠١٩)، در چندین نوبت ارتفاعات روستای بیولە از توابع شهرستان جوانرود را توپباران کردەاند.

این توپباران پس از درگیری بامداد امروز در این منطقە میان نیروهای یکی از احزاب کردستانی و نیروهای سپاه پاسداران کە منجر بە کشتە شدن دو عضو سپاه پاسداران شد روی دادە است.

تاکنون هیچ حزبی مسئولیت این درگیری را بر عهدە نگرفتە است، اما منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە طرف درگیری حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) بودە است.

ظهر امروز نیز در ارتفاعات بیولە درگیری دیگری روی دادە است کە تاکنون اطلاعات بیشتری در اینبارە بە هەنگاو نرسیدە است.

از سوی دیگر، بالگردهای سپاه پاسداران بر فراز آسمان منطقە در حال گشت زنی بودە و منابع هەنگاو نیز اعلام کردەاند کە خطوط انترنتی و تلفن در شهرهای روانسر، جوانرود و پاوە، دچار اختلال شدە است.