جان باختن دو کارگر در مهاباد و تکاب

جان باختن دو کارگر در مهاباد و تکاب

12:04 - 5 March 2021

 

حمایت از هەنگاو

هەنگاو: دو کارگر اهل تکاب و مهاباد در اثر سوانح کار ناشی از عدم ایمنی جان خود را از دست دادند.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ١٣ اسفند ١٣٩٩ (٣ مارس ٢٠٢١)، یکی از کارگران شهرداری تکاب به نام "اسماعیل محمدی" در حین کار و بر اثر عدم ایمنی لازم دچار سانحە شد.

این کارگر شهرداری تکاب بر اثر زیرگرفتەشدن از سوی یک ماشین به سختی مجروح شده و سپس بە دلیل شدت جراحت جان باختە است.

در همین ارتباط و بر اساس گزارشی کە از مهاباد به هەنگاو رسیدە است، روز چهارشنبە ١٤ اسفند (٤ مارس ٢٠٢١)، یک کارگر مهابادی در حین کار ساخت و ساز ساختمانی به دلیل سقوط از ارتفاع و افتادن داخل چالەی آسانسور جان خود را از دست دادە است.

هویت این کارگر "حسین مامندی" ٥٤ سالە اعلام شدە است.