خودکشی دو زن در سنقر و شاهین دژ و یک نوجوان در ربط

12:05 - 7 May 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو زن شهرهای سنقر و شاهین دژ و یک نوجوان در ربط از تابع شهرستان سرشت بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (١٦ اردیبهشت ٩٨ / ٦ می ٢٠١٩)، یک زن ٣٣ سالە در شهر سنقر بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

خبرنگار هەنگاو در سنقر هویت این زن جوان را ”مریم احمدپور“ اعلام کردە کە مادر ٣ فرزند نیز می باشد.

از سوی دیگر و همان روز، یک نوجوان ١٦ سالە در شهر ربط از توابع شهرستان سردشت با اسلحە خودکشی نمودە است. تاکنون هویت این نوجوان و دلیل و یا دلایل خودکشی وی برای هەنگاو روشن نشدە است.

همچنین، شامگاه شنبە (١٤ اردیبهشت / ٤ می)، یک زن ٤٨ سالە در شهر شاهین دژ بە دلیل مشکلات روانی با شال کمری خود را حلق آویز کردە است.

خبرنگار هەنگاو در شاهین دژ هویت این زن را ”فریدە نصیری“ اعلام کردە کە قبل از خودکشی کفن، صابون، عطر و چندین قلم دیگر از وسایل شخصی خود را در نزدیکی محل خودکشی خود قرار دادە است.