خودکشی چهار تن در بوکان، سقز، ارومیە و ایلام

13:27 - 4 July 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە چهار شهروند در شهرهای مختلف کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە (١١ تیر ٩٨ / ٢ ژوئن ٢٠١٩)، یک نوجوان ١٧ سالە در ایلام با هویت ”مهیار زمانی“ بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

هم زمان، یک جوان متاهل اهل بوکان با هویت ”هیوا کاکەای“ بە دلیل بیکاری خود را حلق آویز کردە است.

همان روز و در شهر سقز نیز، یک جوان با هویت عطا یوسف نیا، بە دلیل مشکلات اجتماعی خود را حلق آویز کردە است.

روز سەشنبە نیز یک مرد ٤٠ سالە در روستای دزە دول ارومیە بە دلیل افسردگی خود را حلق آویز کردە و بە زندگی خود پایان دادە است.