خودکشی کارمند شهرداری روانسر در یک مکان عمومی + آمار

14:39 - 23 July 2019

 

هەنگاو: یکی از کارمندان شهرداری روانسر از توابع استان کرمانشاه در محوطە  عمومی سراب این شهر خود را حلق آویز کرد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز سەشنبە (١ مرداد ٩٨ / ٢٣ ژوئیە ٢٠١٩)، یکی از کارمندان بازنشستە شهرداری روانسر با هویت ”حسین احمدی“ بە دلیل مشکلات اقتصادی در محوطە سراب روانسر کە در وسط این شهر واقع شدە، خود را حلق آویز کردە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، حسین احمدی ٥٣ سالە و اهل روستای صادق آباد شهرستان روانسر بودە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال جاری میلادی، دست کم ٣٩ مرد در شهرهای مختلف کوردستان تنها بە دلیل فقر و بیکاری بە زندگی خود پایان دادەاند.