خودکشی دو زن و دو مرد در شهرهای کردستان

10:27 - 22 July 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دست کم چهار شهروند در شهرهای کرمانشاه، ایلام، پیرانشهر و قطور بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە (٣٠ تیر ٩٨ / ٢١ ژوئیە ٢٠١٩) یک زن جوان اهل کرمانشاه با هویت ” نگین سرمستی“ بە دلیل مشکلات خانوادگی از طریق خوردن قرص بە زندگی خود پایان دادە است.

هم زمان یک جوان ٢٣ سالە اهل قطور با هویت ”شمس الدین سلطانی“ بە دلیل مشکلات خانوادگی خودسوزی و بە زندگی خود پایان دادە است.

هفتە گذشتە نیز یک دختر ١٨ سالە اهل ایلام بە نام ”حدیث کریمی“ بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

همچنین در شهر پیرانشهر نیز  یک شهروند بە نام ”حسین کاک ملا“ خود را حلق آویز کردە است.