خودکشی یک زن جوان در سردشت

02:12 - 9 July 2019

 

هەنگاو: یک زن جوان اهل سردشت بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه دوشنبە (١٧ تیر ٩٨ / ٨ ژوئیەی ٢٠١٩) یک زن جوان اهل سردشت با هویت ”آگرین پردەدار“ بە زندگی خود پایان دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، آگرین ٢٧ سالە و مادر یک دختر ٩ سالە می باشد و چند سال پیش از همسرش جدا شدە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە این زن جوان بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کردە است.