خودکشی یک زن در ایلام و کشتە شدن یک زن در ارومیە

22:55 - 11 June 2019

 

هەنگاو: یک زن جوان در ایلام بە زندگی خود پایان داد و یک زن دیگر در اومیە بە دست همسرش بە قتل رسید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە (٢١ خرداد ٩٨ / ١١ ژوئن ٢٠١٩)، یک زن تقریبا ٢٥ سالە در ایلام بە دلیل اختلاف و مشکلات خانوادگی بە زندگی خود پایان داد.

خبرنگار هەنگاو در ایلام هویت این زنن جوان را کە با خردن قرص برنج بە زندگی خود پایان دادە است، زهرا شریفی اعلام کرد.

از سوی دیگر روز دوشنبە (٢٠ خرداد / ١٠ ژوئن)، یک زن ٤٧ سالە در محلە میثم ارومیە توسط همسرش با هویت ”علی“ بە قتل رسیدە است.

بە گزارش تسنیم، علی بە دلیل اختلافات خانوادگی همسر و پسر ١٧ سالە خود را اسلحە بە قتل رساندە و پس از ساعاتی خود را تسلیم نیروهای انتظامی کردە است.