خودکشی یک نوجوان در سردشت، خودکشی ٢٥ نوجوان زیر ١٨ سال طی ٤ ماه

20:53 - 7 May 2019

 

هەنگاو: یک نوجوان اهل شهرستان ربط بە زندگی خود پایان داد و بر طبق آمار هەنگاو از ابتدای سال ٢٠١٩ دست کم ٢٥ نوجوان در کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە (١٦ اردیبهشت ٩٨ / ٦ می ٢٠١٩)، یک نوجوان ١٦ سالە در شهر ربط از توابع شهرستان سردشت با هویت ”مهران جوانمردی“ فرزند علی بە زندگی خود پایان داد.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، مهران بە دلیل مشکلات خانوادگی و مشاجرە با پدرش از طریق بە کارگیری اسلحە بە زندگی خود پایان دادە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠١٩ تاکنون یعنی طی چهار ماه روز دست کم ٢٥ کودک زیر ١٨ سال در شهرهای مختلف کوردستان بە زندگی خود پایان دادەاند.

بر طبق این گزارش طی این مدت ١٦ دختر و ٩ پسر زیر ١٨ سال بە زندگی خود پایان دادەاند. ١٩ مورد بە دلیل اختلافات خانوادگی و ٤ مورد بە دلیل فقر خودکشی کردەاند، دلیل خودکشی ٢ نفر هم نامشخص می باشد.

بیشترین خودکشی کودکان در شهر مریوان ثبت شدە است کە در این مدت ٥ کودک (١ پسر و ٤ دختر) بە زندگی خود پایان دادەاند.

تفکیک بر حسب استان

استان ایلام:  ٤ مورد (١ پسر و ٣ دختر).

استان کرمانشاه: ٥ مورد (٢ پسر و ٣ دختر).

استان کردستان: ١٠ مورد (٣ پسر و ٧ دختر).

استان آذربایجان غربی: ٦ مورد (٣ پسر و ٣ دختر).