درگیری مسلحانە و توپباران کوهستانهای اطراف مهاباد

23:33 - 12 June 2019

 

هەنگاو: درگیری مسلحانەای میان یکی از احزاب کردستانی و نیروهای سپاه پاسداران در مهاباد روی داد و کوهستانهای طراف این شهر از سوی سپاه توپباران شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه چهارشنبە (٢٢ خرداد ٩٨ / ١٢ ژوئن ٢٠١٩)، درگیری مسلحانەای مابین شهرهای مهاباد، پیانشهر و نقدە و در محلی بە نام ”قلاتی شا“ مابین نیروهای یکی از احزاب کردستانی و نیروهای سپاه پاسداران روی دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این درگیری از ساعت ٩ شب بە وقت محلی آغاز و تاکنون نیز ادامە دارد. گزارشها حاکی از این می باشد کە چندین دستگاه آمبولانس بە محل درگیری اعزام شدەاند و نیروهای سپاه پاسداران تلفات دادەاند.

از سوی دیگر توپخانەهای سپاه پاسداران بلندیهای مشرف بر این منطقە را هدف قرار دادە و در حال توپباران این مناطق هستند.

تا زمان تظیم این خبر، رسانەهای حکومتی هیچ خبری در بارە این درگیری منتشر ننمودە و هیچ یک از احزاب کردستانی نیز مسئولیت این درگیری را بر عهدە نگرفتەاند.

ساعت ١٢ بە وقت تهران

روابط عمومی نیروی انتظامی با ارسال اطلاعیه‌ای ضمن دعوت به آرامش اعلام کرد: "صداهایی که امشب در مهاباد به گوش می‌رسد، درگیری نبوده و مربوط به رزم شبانه ارتش می‌باشد."

با این حال ساکنین منطقە بر این باور هستند این توپباران پس از درگیری آغاز شدە است.