رهایی از اعدام یک زندانی در سنندج

10:40 - 17 June 2019

 

هەنگاو: یک زندانی محکوم بە اعدام کە قرار بود بامداد امروز حکمش اجرا شود، با رضایت اولیای دم از چوبە دار رهایی یافت.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، قرار بود کە بامداد روز دوشنبە (٢٧ خرداد ٩٨ / ١٧ ژوئن ٢٠١٩)، حکم اعدام یک زندانی اهل سنندج با هویت ”عرفان حیدریان“ در زندان مرکزی سنندج بە اجرا گذاشتە شود.

بە گفتە یک منبع مطلع، در آخرین دقایق و با رضایت اولیای دم، عرفان حیدریان اعدام نشدە است.

عرفان کە ٢٧ سالە می باشد، از ١٠ سال پیش بە اتهام قتل عمد شخصی با هویت ”آرمان زارعی“ بازداشت و از سوی دستگاه قضایی ایران بە اعدام محکوم شدە بود.