زخمی شدن دو کولبر اهل اشنویە با شیک مستقتم نیروهای مسلح ایران

12:36 - 24 May 2019

 

هەنگاو: دو کولبر اهل اشنویە (شنو) با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە (٢ خرداد ٩٨ / ٢٣ می ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرزهای اشنویە بە سوی دستەای از کاسبکاران آتش گشودە و دو کولبر را زخمی کردەاند.

هویت این دو کولبر ”عبدالقادر جسوری“ اهل روستان ”نلوس“ و ”ملا نجم الدین اسپناک“ اهل روستای ”صوفیان“ می باشد.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای مسلح چند راس اسب این کاسبکاران را تلف و اجناس همراه آنها را نیز ضبط کردەاند.