زخمی شدن یک کاسبکار دیگر در سردشت

13:27 - 14 August 2019

 

هەنگاو: یک کاسبکار دیگر در مرزهای شهرستان سردشت از سوی نیروهای مسلح ایران زخمی شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢١ مرداد ٩٨ (١٢ آگوست ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در روستای ”قلعە رش“ سردشت بە سوی یک کاسبکار شلیک کردە و وی را بە شدت مصدوم کردەاند.

هویت این کاسبکار ”سادر باپیری“ فرزند محمود اعلام شدە است.

این کاسبکار جوان بە دلیل شدت جراحات و جهت مداوا بە مراکز درمانی ارومیە منتقل شدە است.

سادر باپیری بە ظن حمل قاچاق کالا و بدون اخطار قبلی از سوی نیروهای مسلح مورد هدف قرار گرفتە است.