زخمی شدن یک کولبر با شلیک نیروهای مسلح در مرز بانە

09:30 - 14 March 2019

 

هەنگاو: یک کولبر در مرزهای شهر بانە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە شدت زخمی شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز پنج شنبە (٢٣ اسفند ٩٧ / ١٤ مارس ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرز ”اشتراو“ بانە کولبر کرد با هویت  ”رئوف عارفی“ را هدف قرار دادەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، رئوف عارفی ٥٠ سالە با شلیک مستقیم نیروها بە شدت زخمی شدە است.

این کولبر مسن جهت مداوا بە مراکز درمانی شهر بانە منتقل شدە است.