زخمی شدن یک کولبر در مرز نوسود

16:23 - 22 July 2019

 

هەنگاو: نیروهای مسلح ایران در مرز نوسود بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را زخمی کردند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز دوشنبە (٣١ تیر ٩٨ / ٢٢ ژوئیە ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرز نوسود بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را زخمی کردەاند.

خبرنگار هەنگاو در نوسود هویت کولبر زخمی شدە را ”هادی حیدری“ اعلام کردە کە از ناحیە دست زخمی شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این کولبر در حالی مورد هدف قرار گرفتە شدە کە هیچ جنسی همراه نداشتە است.