زخمی شدن یک کولبر و یک کاسبکار در سردشت و اشنویە

19:59 - 12 May 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە نیروهای مسلح ایران در شهرهای اشنویە (شنو) و سردشت یک کولبر و یک کاسبکار را با شلیک مستقیم زخمی کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یک شنبە (٢١ اردیبهشت ٩٨ / ١١ می ٢٠١٩)، نیروهای سپاه پاسداران در جادە اشنویە بە پیرانشهر و در نزدیکی ماسە شویی حاجی سلیمان، بە ظن حمل کالای قاچاق بە سوی اتومبیل یک شهروند کرد آتش گشودە و رانندە آن را بە شدت زخمی کردەاند.

فامیلی رانندە زخمی کە توسط نیروهای سپاه نیز بازداشت شدە است "طایی" اهل روستای ”چشمەگل“ اعلام شدە است.

از سوی دیگر و طی روزهای گذشتە، یک کولبر ٢٩ سالە اهل بخش وزینە سردشت با هویت ”محی الدین رحیمی“ در منطقە مرزی بیوران با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدە و هم اینک در مراکز درمانی ارومیە تحت مداوا می باشد.