سهل انگاری پزشکی جان دختر سنندجی را گرفت

12:40 - 9 August 2019

 

هەنگاو: یک دختر نوجوان اهل سنندج در حین انجام جراحی و بە دلیل سهل انگاری پزشکی از سوی کادر درمانی جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە (١٧ مرداد ٩٨ / ٨ آگوست ٢٠١٩)، یک دختر ١٥ سالە ساکن عباس آباد سنندج با هویت ”پرستو نصیری“ در حین عمل جراحی  کیسە صفری در یکی از مراکز درمانی سنندج بە دلیل سهل انگاری پزشکی جانش را از دست دادە است.

سید فواد حسینی، مدیر آموزش و پرورش ناحیە یک سنندج ضمن تایید این خبر اعلام کردە است کە مرگ این دختر دانش آموز را پیگیری و بررسی خواهیم کرد.

روز دوشنبە (١٤ مرداد ٩٨ / ٥ آگوس ٢٠١٩)، یک کودک ٥ سالە اهل مهاباد با هویت ”محمد ابراهیمی“ نیز بە دلیل تزریق آمپول اشتباهی در بیمارستان این شهر جانش را از دست دادە بود.