شش درویش با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی زخمی شدەاند + هویت

شش درویش با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی زخمی شدەاند + هویت

00:36 - 10 July 2020


هەنگاو: در نتیجە تیراندازی نیروهای هنگ مرزی مستقر در گذرگاه مرزی باشماق بە سوی دراویشی کە برای حضور در مراسم خاکسپاری رهبر طریقت خود عازم سلیمانیە بودند، دست کم ٦ درویش زخمی شدەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز پنجشنبە ١٩ تیر ٩٩ (٩ ژوئیە ٢٠٢٠)، صدها نفر از پیروان طریقت قادریە برای شرکت در مراسم خاکسپاری شیخ محمد کسنزانی رهبر طریقت قادری عازم سلیمانیە بودند کە از سوی نیروهای هنگ مرزی مورد حملە قرار گرفتە و دست کم ٦ درویش زخمی شدەاند.


یکی از دراویش در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد، کە ٤ درویش در نتیجە تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران و دو دوریش نیز در اثر ضرب و شتم این نیروها زخمی شدەاند.


این درویش کە نخواست نامش فاش شود، طی گفتگو با هەنگاو هویت دو نفر از دراویشی را کە با شلیک نیروهای سپاه پاسداران زخمی شدەاند ”سرکوت یمنی“ و ”فخرالدین صالحی“ هر دو اهل مریوان اعلام کردە است.


بە گفتە وی هر چهار درویش از ناحیە پا مورد هدف قرار گرفتەاند و سرکوت بە مراکز درمانی سلیمانیە منتقل شدە و سە درویش دیگر بە مراکز درمانی مریوان منتقل شدەاند و فخرالدین مورد عمل جراحی قرار گرفتە است.


شاهدان عینی شمار دراویشی را کە علی رغم ممانعت نیروهای امنیتی ایران و اقلیم کردستان از مرز رد شدەاند بیش از پنج هزار نفر اعلام کردەاند.