شهرداری بوکان ساعت ٢ بامداد یک قلیان سرا را با خاک یکسان کرد

15:17 - 12 May 2019

 

هەنگاو: نیروهای شهرداری بوکان ساعت اولیە بامداد امروز بە یک قلیان سرا رفتە و آن را با خاک یکسان کردند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت ٢ بامداد روز یک شنبە (٢٢ اردیبهشت ٩٨ / ١٢ می ٢٠١٩)، نیروهای شهرداری بوکان در محلە علی آباد این شهر یک قلیان سرا را با بیل مکانیکی و گریدر با خاک یکسان کردەاند.

یک منبع مطع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، این قلیان سرا در حالی تخریب شدە است کە صاحب وی آنجا نبودە و تمام وسایل داخل آن نیز از بین رفتەاند.

این منبع در ادامە اظهار داشت کە این قلیان سرا مجوز رسمی داشتە است، اما شهرداری تاکنون دلیل این اقدام خود را اعلام نکردە است.