شهردار جوانرود از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شد

00:30 - 22 May 2019

 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات جوانرود شبانە بە منزل شهردار این شهر هجوم و اقدام بە بازداشت وی کردند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شب سەشنبە (٣١ اردیبهشت ٩٨ / ٢١ می ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات جوانرود بە منزل آقای ”حسین علی طهماسبی“ شهردار جوانرود یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، این نیروها بدون مجوز قانونی وارد منزل شهردار شدە و وی را بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

تا زمان تنظیم این خبر دلیل یا دلایل بازداشت آقای طهماسبی برای هەنگاو روشن نشدە است.\

حسین علی طهماسبی حدودا ماه گذشتە برای دومین بار بە عنوان شهردار جوانرود انتخاب شدە بود.