صدور حکم دو سال حبس برای یک شهروند اهل پاوە

11:48 - 21 May 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل پاوە از سوی دستگاه قضایی استان کرمانشاه بە حبس محکوم شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشریی هەنگاو، دادگاه انقلاب کرمانشاه یک شهروند اهل پاوە را با هویت ”پویا رسولی“ ٢٥ سالە بە تحمل ٢ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم بە اتهام ”عضویت در یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون ایران بر پویا تحمیل شدە است.

پویا رسولی پیشتر پیشمرگە حزب دمکرات کردستان ایران بودە و ٣ ماه پیش پس از تصفیە و بازگشت بە ایران بازداشت و بە زندان دیزل آباد منتقل شدە بود.

این شهروند کرد هم اکنون در زندان دیزل آباد کرمانشاه در حال سپری نمودن دوران محکومیت خود می باشد.