صدور حکم ٨٠ ماه حبس برای دو شهروند اهل روستای نگل

12:16 - 11 August 2019

 

هەنگاو: دو شهروند اهل بخش کلاترزان سنندج کە زمستان سال گذشتە بازداشت شدە بودند بە حبس محکوم شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە دو شهروند ساکن روستای نگل از توابع بخش کلاترزان سنندج، بە نام های ”آوات کرمی“ و ”ادریس محمدی“  از سوی دستگاه قضایی ایران جمعا بە٨٠ ماه حبس محکوم شدەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، هر کدام از این دو شهروند از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی و همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران“ بە تحمل ٤٠ ماه حبس تعزیری محکوم شدەاند.

آوات کرمی و ادریس محمدی روز چهارشنبە ٢٦ دی ٩٧ (١٦ ژانویە ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە بودند.