صدور حکم یک سال حبس برای توفیق محمودی

00:16 - 12 May 2019

 

هەنگاو: یکی دیگر از فعالین کارگری شهر سنندج از سوی دستگاه قضایی بە حبس محکوم شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە (٢١ اردیبهشت ٩٨ / ١١ می ٢٠١٩)، توفیق محمودی، از فعالین کارگری اهل سنندج از سوی دادگاه انقلاب این شهر  بە اتهام  همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە حبس محکوم شد.

بر طبق حکم صادرە آقای محمودی بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدە است.

توفیق محمودی  در تاریخ شنبە ١٨ اسفند٩٧ بازداشت و امروز پس از دو ماه حبس با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

از سوی دیگر و امروز، اقبال شبانی یکی دیگر از فعالین کارگری سنندج بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدە بود.