فرشتە چراغی روزنامەنگار اهل سرپل ذهاب بازداشت شد

فرشتە چراغی روزنامەنگار اهل سرپل ذهاب بازداشت شد

20:32 - 29 November 2019

 

هەنگاو: فرشتە چراغی، روزنامەنگار و فعال مدنی اهل سرپل ذهاب از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز جمعە ٨ آذر ٩٨ (٢٩ نوامبر ٢٠١٩)، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بە منزل ”فرشتە چراغی“ روزنامەنگار و از فعالین مدنی و زیست محیطی سرپل ذهاب یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

یک منبع نزدیک بە خانوادە چراغی ضمن تایید این خبر اعلام کرد کە، فرشتە چراغی پس از بازداشت توسط نیروهای اطلاعات سپاه بە کرمانشاه منتقل شدە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، فرشتە چراغی در جریان روز اول اعتراضات مردم سرپل ذهاب نیز بازداشت و پس از چند روز آزاد شدە بود.

فرشتە چراغی از روزنامەنگاران، فعالین مدنی و زیست محیطی شناختە شدە سرپل ذهاب می باشد کە یکی از منابع مهم اطلاع رسانی در حین زلزلە این شهر و آتش سوزیهای مشکوک مراتع سرپل ذهاب بودە است.