مرگ کارگر جوان در حین کار با تراکتور

14:46 - 10 May 2019

 

هەنگاو: یک کارگر جوان در حین کار با تراکتور در شهر بیجار جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە (١٩ اردیبشهت ٩٨ / ٩ می ٢٠١٩)، یک کارگر جوان با هویت ”انور مرادی“ فرزند اسماعیل در حین کار با تراکتور جانش را از دست دادە است.

خبرنگار هەنگاو در بیجار اعلام کرد کە این کارگر ١٩ سالە در حین کار و بە دلیل واژگون شدن تراکتور در دم جان باختە است.