ممانعت با ازدواج منجر بە خودکشی دختر ایلامی شد

22:43 - 13 August 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو زن و یک مرد در شهرهای ایلام، پیرانشهر و دهگلان بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢٠ مرداد ٩٨ (١١ آگوست ٢٠١٩)، یک دختر ٢٥ سالە اهل ایلام با هویت ”زهرا مهدی بیگی“ با خوردن قرص برنج بە زندگی خود پایان دادە است.

خبرنگار هەنگاو در ایلام اعلام کرد کە، زهرا بە دلیل مخالفت دایی وی با خواستگار و ممانعت از ازدواج آنها اقدام بە خودکشی کردە است.

از سوی دیگر، عصر روز سەشنبە ٢٢ مرداد (١٣ اگوست)، یک دختر اهل پیرانشهر با هویت ”صبری محمدزادە“ بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز کردە است.

هم زمان یک جوان ٢٦ سالە اهل دهگلان با هویت ”بهرام محمدی“  بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کردە است.