پدر و پسر کولبر هم زمان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح زخمی شدند

19:52 - 19 May 2019

 

هەنگاو: دو کولبر در مرزهای پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدە و جهت مداوا بە شهر اربیل (هولیر) پایتخت حکومت اقلیم کردستان منتقل شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە (٢٩ اردیبهشت ٩٨ / ١٩ می ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرز  سیلوە پیرانشهر دو کولبر را نسبت پدر و پسری با هم دارند بە رگبار بستە و هر دو را بە شدت زخمی کردند.

هویت این دو کولبر ”ناصر حسینی پور“ و پسرش ”محمد حسینی پور“ اعلام شدە است.

این دو کولبر کە از ناحیە پا زخمی شدەاند، جهت مداوا بە مراکز درمانی چومان و از آنجا نیز بە بیمارستان امرجنسی اربیل منتقل شدە و هم اکنون تحت مراقبتهای پزشكی قرار دارند.