پروین ادوایی با وثیقە ٥٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد

پروین ادوایی با وثیقە ٥٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد

10:14 - 25 October 2019

 

هەنگاو: پروین ادوایی از فعالین مدنی ساکن مریوان پس از سە ماه بازداشت با وثقە سنگین از زندان آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٢ آبان ٩٨ (٢٤ اکتبر ٢٠١٩)، پروین ادوایی فعال مدنی اهل مریوان کە در حوزەهای حقوق زنان و کودکان فعالیت داشت، پس از سە ماه بازداشت با وثیقە سنگین ٥٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

پروین ادوایی اهل روستای سلین و ساکن مریوان، روز شنبە ٥ مرداد ٩٨ ( ٢٧ ژوئیە ٢٠١٩) توسط نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت گردید.

این فعال زنان تا ٧  مهرماه امسال در بازداشتگاه اطلاعات سنندج نگهداری و از آن تاریخ بە کانون اصلاح و تربیت سنندج (زندان زنان) منتقل شدە بود.