چهار جوان کرمانشاهی از چوبە دار رهایی یافتند

22:06 - 13 January 2019

 

هەنگاو: با گذشت اولیای دم  در کرمانشاه (کرماشان) چهار متهم بە قتل کە بە اعدام محکوم شدە بودند، از چوبە دار رهایی یافتند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو و بە نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، چهار زندانی که در نزاع طایفەای در یکی از روستاهای توابع کرمانشاه چهار نفر را به قتل رسانده بودند از چوبه دار رهایی یافتند”.

جبار تجری رئیس شوراهای حل اختلاف استان کرمانشاه اظهار کرد: “سال ۱۳۹۰ در پی اختلاف خانوادگی و قومی بین اهالی یکی از روستاهای توابع کرمانشاه، نزاعی به علت عدم سازش و توافق بَر سر زمین‌های کشاورزی بین آن‌ها رخ می‌دهد که منجر به قتل چهار نفر از اهالی روستا که دارای نسبت فامیلی هستند، می‌شود”.

چهار متهم این پروندە باداشت و از سوی دستگاه قضایی ایران بە اعدام محکوم شدە بودند.

در نهایت و با تلاش شبانە روزی اعضای ستاد تالیف قلوب شورای حل احتلاف کرمانشاه و خیرین منطقە، خانوادە مقتولین با حضور در یکی از دفترخانه‌های کرمانشاه اقدام به گذشت از قاتلین کردە و این چهار نفر از اعدام حتمی نجات پیدا کردند.