کشتە شدن دو کولبر در مرزهای ارومیە

کشتە شدن دو کولبر در مرزهای ارومیە

23:13 - 25 November 2019

 

هەنگاو: دو کولبر در مرزهای اشنویە و پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە قتل رسیدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه شنبە ٢ آذر ٩٨ (٢٣ نوامبر ٢٠١٩)، یک کولبر اهل مهاباد با هویت ”سمکو قادری نیا“ در مرز کیلەشین اشنویە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە قتل رسیدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این کولبر بە شدت زخمی شدە و نیروهای سپاه وی را بە حال خود رها کردە و پس از چندین ساعت خونریزی جانش را از دست دادە است.

سمکو قادری نیا متاهل و پدر سە فرزند بودە است..

از سوی دیگر و همان روز، یک کولبر اهل سلماس در مرزهای پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە قتل رسیدە است.

هویت این کولبر جوان ”ناصر مرادپور“ فرزند عبداللە و اهل روستای ”کوزەرش“ سلماس اعلام شدە است.