کشتە شدن یکی از اعضای سپاه پاسداران در پیرانشهر + عکس

23:45 - 11 July 2018

 

هەنگاو: گروه مسلح عقاب های زاگروس مسئولیت کشتە شدن یکی از اعضای سپاه پاسداران را در پیرانشهر بە عهدە گرفت.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، ساعت ٨:٣٠ دقیقە امشب (٢٠ تیر ٩٧ / ١١ ژوئیە ٢٠١٨)،  افراد مسلح در پیرانشهر بە سوی یکی از اعضای سپاه پاسداران بە نام ”حسین شوانکارە“ شلیک کردند کە در نتیجە این تیراندازی فرد مذکور کشتە شد.

بە گفتە یک منبع مطلع حسین شوانکارە اهل پیرانشهر یکی از اعضای رسمی سپاه پاسداران در ارومیە بودە کە نقش عمدەای در ترور کادرها و پیشمرگەهای احزاب کوردستان در خاک اقلیم کوردستان داشتە است.

گروه عقاب های زاگروس کە گروهی مسلح نزدیک بە حزب دمکرات کوردستان ایران بودە و در داخل شهرهای کوردستان فعالیت دارد، با صدور بیانەای مسئولیت این حملە را بر عهدە گرفتە است.