کودک آزاری در ارومیە، پدر ستایش: نامادری قصد بریدن گوشش را داشتە است

12:11 - 4 May 2019

 

هەنگاو: دختربچه ۵ ساله اهل ارومیە  در پی ضرب و شتم نامادری به بیمارستان منتقل شد.

بر پایە گزرش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو،  یک دختربچه ۵ ساله در ارومیه با هویت ستایش در پی ضرب و شتم توسط نامادری خود به شدت آسیب دید و به بیمارستان منتقل شد.

سایت رکنا در اینبارە گزارش دادە است کە ستایش ۵ ساله هم اکنون به بیمارستان “امام” ارومیه منتقل شده است و پلیس با اعلام پزشکان این بیمارستان تحقیقات در مورد شکنجه این کودک را آغاز کرده است.

از سوی دیگر،یک منبع مطلع از زبان پدر ستایش در اینبارە بە هەنگاو گفت کە “وقتی بە خانە رسیدەام زنم (نامادری ستایش) قصد داشتە است کە گوشهای وی را ببرد."