سرباز سقزی زیر فشار نهادهای امنیتی خودکشی کرد

سرباز سقزی زیر فشار نهادهای امنیتی خودکشی کرد

01:36 - 11 August 2019

 

هەنگاو: یک جوان اهل سقز کە در پادگان ارتش این شهر مشغول سپری نمودن دوران اجباری سربازی خود بود، با اسلحە بە زندگی خود خاتمە داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ١٩ مرداد ٩٨ (١٠ آگوست ٢٠١٩)، یک جوان اهل سقز با هویت ”ریبوار صابری“ در حین برگزاری رزمایش در پادگان ارتش  با اسلحە اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان داد.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، ریبوار صابری طی ماههای گذشتە چندین مرتبە از سوی ستاد حفاظت اطلاعات ارتش احضار و مورد بازجویی قرار گرفتە  و مدام  از سوی آنها تهدید شدە است.