Qurbaniyên teqîna mînê

Amara onlayn a binpêkariyên mafê mirovî di sala 2024an de

Gelempera binçavkiriyan 716 kes in

Welatiyên Kurd 353 kes\ Xwendekar 24 kes\ Mamoste 21 kes

Gelempera darvekiriyan 270 kes in

Welatiyên Kurd 73 kes\ Siyasî 10 kes

Zarok

Binçavkirî: 27 kes\ Îdam: 1 kes \ Kolber: 19 kes\ Qurbaniyên mînê: 3 Kes

Jinan

Jinkujî: 99 kes\Binçavkirî: 66 kes\Îdam: 10 kes\ Sepandina siza : 65 kes