Qurbaniyên teqîna mînê

Amara onlayn a binpêkariyên mafê mirovî di sala 2024an de

Gelempera binçavkiriyan 389 kes in

Welatiyên Kurd 185 kes\ Xwendekar 16 kes\ Mamoste 5 kes

Gelempera darvekiriyan 105 kes in

Welatiyên Kurd 41 kes\ Siyasî 8 kes

Zarok

Binçavkirî: 19 kes\ Îdam: Ti haletek nehatiye tomarkirin\ Kolber: 13 kes\ Qurbaniyên mînê: 3 Kes

Jinan

Jinkujî: 52 kes\Binçavkirî: 31 kes\Îdam: 3 kes\ Sepandina siza : 39 kes