Qurbaniyên teqîna mînê

Amara onlayn a binpêkariyên mafê mirovî di sala 2024an de

Gelempera binçavkiriyan 647 kes in

Welatiyên Kurd 323 kes\ Xwendekar 23 kes\ Mamoste 18 kes

Gelempera darvekiriyan 252 kes in

Welatiyên Kurd 72 kes\ Siyasî 10 kes

Zarok

Binçavkirî: 22 kes\ Îdam: 1 kes \ Kolber: 17 kes\ Qurbaniyên mînê: 3 Kes

Jinan

Jinkujî: 85 kes\Binçavkirî: 60 kes\Îdam: 10 kes\ Sepandina siza : 62 kes