شما نیز حامی مالی سازمان حقوق بشری "هەنگاو" باشید

همراهان گرامی هه‌نگاو، ما در حال راه‌اندازی سیستم پرداخت اتوماتیک هستیم. لطفا تا زمان تکمیل و اجرای این بخش، از طریق این شماره حساب کمک‌های مالی خود را واریز کنید.
Hengaw Organization for Human Rights

 

Bank Name: Sparebank 1 SMN

Account Number: 42020721884

IBAN: NO5442020721884

BIC: SPRONO22

 

Address:

SpareBank 1 SMN

Postboks 4796 Torgarden

7467 Trondheim - Norway