• مرگ مشکوک یک زندانی دیگر در زندان مرکزی سنندج

  هەنگاو: یک زندانی محبوس در زندان مرکزی سنە (سنندج) بە طور مشکوکی جان سپرد. برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری “هەنگاو”، روز دوشنبە (٢٥ دی / ١٥ ژانویە)، یک زندانی با هویت “حسین قادری” در ...

 • بوکان/ صدور ١٦٢ ماه حبس برای سە شهروند کورد

  هەنگاو: سە شهروند بوکانی از  سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ جمعا بە ١٦٢ ماه حبس محکوم شدند. برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، طی روزهای گذشتە دادگاه انقلاب شهر ...

 • سقوط دومین کولبر مریوانی از ارتفاع طی کمتر از یک هفتە

  هەنگاو: طی هفتە گذشتە دو کولبر اهل مریوان بە دلیل سقوط از ارتفاع دچار جراحت شدەاند. برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، طی روزهای گذشتە یک کولبر جوان اهل مریوان با هویت ”سعید پیری“ ...

 • دو دانشجوی بازداشتی کورد با قید وثیقه آزاد شدند

  هنگاو: سرنوشت یکی از سه دانشجوی کورد بازداشتی در شیراز پس از دە روز از بازداشت هنوز مشخص نشدە است.   بنابه گزارش رسیدە به سایت حقوق بشری “هنگاو”، دو دانشجوی کورد دانشگاه شیراز کە همراه ...

 • مرگ کارگر سنندجی بە دلیل سقوط از ارتفاع

  هەنگاو: یک کارگر کورد در شهر سنە (سنندج) بە دلیل سقوط از ارتفاع در حین کار جانش را از دست داد. برپایە گزارش رسیدە بە ”هەنگاو“، عصر روز سەشنبە (٢٦ دی / ١٦ ژانویە)، یک کارگر ٥٧ ...

 • جان باختن ٧ زندانی کورد طی ١٠ ماه در زندان های ایران + عکس

  هەنگاو: طی دە ماه گذشتە ٧ زندانی کورد در زندان های ایران یا زیر شکنجە و یا بە طرز مشکوکی جان باختەاند کە ٥ نفر از آنها زندانی سیاسی بودەاند. با استناد بە آمار بە ثبت ...

 • مرگ کارگر دهلرانی در حین کار

  هەنگاو: یک کارگر کورد در استان ایلام در حین کار دچار  حادثە شدە و در دم جان سپرد. برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، روز یک شنبە (٢٤ دی / ١٤ ژانویە)، یک کارگر ...

 • خودکشی دختر دانشجوی بوکانی

  هەنگاو: اوایل دی ماه یک دختر دانشجو در بوکان خود را حلق ویز و بە زندگی خود پایان دادە است. برپایە گزارش رسیدە بە ”هەنگاو“، در تاریخ ١ دی ماه امسال یک دختر دانشجوی بوکانی با ...

 • بازداشت و بی خبری از سرنوشت شهروند ٥٤ سالە مهابادی

  هەنگاو: از سرنوشت یک شهروند اهل مهاباد، کە هفتە گذشتە بازداشت شدە است هیچ اطلاعاتی در دست نیست. برپایە گزاش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، روز پنج شنبە (٢٠ دی / ١٠ ژانویە) ادارە اطلاعات ...

 • توران مهربان با تودیع وثیقە آزاد شد

  هەنگاو: توران مهربان از دانشجویان بازداشت شدە ارومیە پس از دو هفتە و با تودیع وثیقە از زندان آزاد شد. برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، عصر روز یک شنبە (٢٤ دی / ١٤ ...